PLEXIFORM 580

Plexiform je vrlo djelotvoran aparat kojim se lako rukuje. Opremljen je grijaćim elementom na slabu struju, a napaja se transformatorom s kruµnom jezgrom.
Pogodan je za savijanje raznih vrsta plastika: između ostalih akrila (pleksiglas, perspeks), polikarbonata (Lexan, Makrolon) i PVC-a.

Na PLEXIFORMU se mogu savijati ploče do maksimalne debljine od 8mm.
Zbog veličine radne ploče moguće je precizno postavljanje radnog komada, pogotovo u kombinaciji s raznim ravnalima za zakretanje i navođenje. Budući da je element smje±ten sa strane (postrano), moguće je savijati vrlo komplicirane oblike.

Kako bi se spriječio proboj topline prema drugim dijelovima aparata, izabrana je osnovica iz multipleksa, opremljena gornjim slojem iz tvrde plastike. Proboj topline se nadalje suzbija primjenom zračnog jastuka oko grijaćeg elementa.
Savladavanje proboja topline i rad sa slabom strujom čine PLEXIFORM pogodnim za dječju upotrebu.

Savijanje

Zagrijavanjem plastične ploče područje koje je upravo iznad elementa postaje plastično i ploča se moµe savinuti. Pri tome je vaµno ploču savinuti tako da plastični dio bude istegnut i da ne bude stisnut. Stiskanjem se u uglu prave ruµni nabori. Gore navedeno znači da se nakon grijanja ploča skida s aparata i savija tako da ugrijani dio čini vanjski navoj.

Ugrijanu savinutu ploču treba ostaviti da se hladi pod µeljenim kutem. Za točnije kuteve moµete se koristiti mjerkom za hlađenje dizajniranom specijalno za tu svrhu, na kojoj je podjela u stupnjevima.

Prije savijanja debele ploče (8 mm) poµeljno je ploču stalno zagrijavati s obje strane naizmjence.

Tehnički podaci i odrµavanje

Osigurač:
Plexiform 580 opremljen je staklenim osiguračem 1 A (polagani). Kada dođe do spoja između otporne µice i aluminija, osigurač će pregorjeti prije nego ±to se transformator o±teti.

Otporna µica:
Koristi se µica debljine 1,5 mm s odgovarajućim otporom. Upotrebom se µica stalno pomalo tro±i i na kraju puca, nakon čega se mora zamijeniti.

Kori±tenjem druge vrste µice izlaµete se riziku da aparat pretrpi nepopravljivu ±tetu.

Ispravne µice mogu se dobiti kod va±eg dobavljača u tuljcima sa po 4 µice.

Obnavljanje µice:

  • ukloniti poklopac i olabaviti µicu na obje strane upotrebom imbus-ključa (3 mm)
  • novu µicu uvući izvana kroz plosnati blok, utaknuti ±to je vi±e moguće u okrugli zatik (±tift), a zatim stegnuti
  • klije±tima ±to je vi±e moguće napeti µicu koja jo± str±i izvan aparata, a onda stegnuti odvijačem i na toj strani
  • odrezati preostali dio µice
  • staviti poklopac i čvrsto zatvoriti


Smetnje:
Smetnje mogu biti izazvane nečistoćom. Prilikom upotrebe morate spriječiti da topla µica dođe u dodir s plastikom. Time se µica moµe onečistiti, zbog čega temperatura moµe naglo skočiti, a s vremenom prouzročiti i pucanje.

Budući da se radi s relativno jakom strujom (20A), vrlo je vaµno da električni spojevi imaju dobre kontakte. Nagorijevanjem ili oneči±ćenjem moµe kontakt biti umanjen, čime se umanjuje temperatura µice.